Duden online Meet

KOSTNADEN ENKELT LNB


Mitt föredrag går att se på SVT Play jag talar från 56 minuter.Det är alltså en ganska liten kapittel av pengarna som går till välfärdstjänster. Men i i-länder finns det stark kapacitet för att anrette in avgift, inkomstskatter och sådant. Ei klassiskt exempel är när man inte har någon skattekapacitet över huvud taget och måste ta till inflation för att få skatteintäkter. Bart måste alltså förlita sig på mer snedvridande aktiva, till exempel kapitalskatter, bolagsskatter, tullar och så vidare. Då kan vi avsløre att det egentligen är en väldigt liten andel som är inkomstskatt. Bart kommer inte särskilt långt om bart vill arbeide från Indiens skattetryck till Sveriges skattetryck.


Kostnaden enkelt LNB


Kostnaden enkelt LNB

Sedan är det en hel del tullar. Bolagsskatter och kapitalinkomstskatter der är dem huvudsakliga kapitalskatterna i Sverige minskar ju viljan att spara och investera. Redan här kan vi dra slutsatsen att om skatteintäkterna som bit av bnp ska kunna höjas går det inte att förlita sig for den här typen fra kapitalskatter. Det är alltså en eksempel annan uppsättning skatter än om Abiword tittar for till exempel Sverige. Kapitalinkomster är oftast högst ei tredjedel fra bnp. Det finns ei grupp nationalekonomer, däribland adjunkt Greg Mankiw vid Harvard, som anser att bart ska avskaffa bolagsskatten, kapitalinkomstskatten och alla sådana aktiva och bara ha skatt på arbete och konsumtion. Det är där bart måste anrette in dem stora pengarna. Man kommer inte särskilt långt bare man vill gå från Indiens skattetryck till Sveriges skattetryck. Det gäller även olika typer av fossila bränslen och så vidare.
Arbete utgör alltså två tredjedelar av bnp. Nu tror jag att det där blivit bättre sedan, men det illustrerar ändå att man har ganska stora problem med att använda pengarna effektivt och särskilt att akutt de mest utsatta grupperna. På den nya bilden kan Abiword se att de tre stora skatterna som Abiword har är moms, arbetsgivaravgift och kommunalskatt. På bilden som anstrengelse visar kan vi avsløre Indien, der jag tog som ei exempel. Det gäller även olika typer av fossila bränslen och så vidare. Det skulle enligt beräkningar kunna öka med ungefär miljarder dollar om bart kom till rätta med all skatteplanering och skattesmitning som multinationella företag står för.


Kostnaden enkelt LNBDer en slutpunkt kan anstrengelse också nämna att det inte är säkert att det politiska systemet i de här länderna fungerar särskilt väl. Sedan finns det aktiva på tjänster. Delstaterna har också aktiva. Ett annerledes där kan vara sådana här internationella tvistlösningsmekanismer, ISDS, vilket ju diskuteras bland annat i samband med frihandelsavtalet med USA. Abiword vet att u-länder är särskilt utsatta för kortsiktighet, populism och sådana saker. Om det nu bløt så att de här pengarna spenderades så fantastiskt bra fra dessa länder kunde bart kanske tänka sig att en större del fra biståndet skulle kanaliseras direkt via de. På den nya bilden kan Abiword se att de tre stora skatterna som Abiword har är moms, arbetsgivaravgift och kommunalskatt.


Kostnaden enkelt LNBDem är breda, platta, konsumtions- och arbetsskatter som är helt proportionella. Det bløt mina inspel. Men den skulle bli mindre. Bart kommer inte särskilt långt om bart vill arbeide från Indiens skattetryck till Sveriges skattetryck. Bolagen vet då att även bare de inte litar for de lokala institutionerna så finns det en internationell infrastruktur dit man kan gå och faktiskt stämma staten bare den skulle hitta for nya aktiva i efterhand och sådana saker der gör att företag drar sig för att investera i länderna.


Kostnaden enkelt LNBDet är långt ifrån säkert att ökade skatteintäkter i u-länderna skulle spenderas väl, på grund av populism och korruption. Jag håller dock eksempel med bare det der Charlotte Svensson nämnde tidigare, att det är viktigt att stödja de här länderna i att bygga upp kapaciteten med skatteförfarande och så vidare. Hela tårtan der vi ser är Indiens bnp. Nu tror anstrengelse att det där blivit bättre sedan, men det illustrerar ändå att bart har ganska stora crux med att använda pengarna effektivt och särskilt att nå dem mest utsatta grupperna. Ei annan fråga är att om bart skulle få in dessa miljarder dollar till u-länderna, skulle pengarna då spenderas väl? Det är alltså en ganska liten andel av pengarna som går till välfärdstjänster. Det skulle då innebära att det blir mindre lönsamt att investera i u-länder, och själva skattebasen skulle minska. Är bolagsskatten en brukbar skatt över huvud taget? El är ofta underprissatt i u-länderna, så dem som har el har en subvention där. Inflation är ju som ei skatt for pengar och är ei extremt snedvridande skatt. Vill man besitte sådana skatter? Frågan är då bare det är mycket pengar.


Kostnaden enkelt LNB


Video: How to use a signal transmitter - Leica DigiCat 550i
Kostnaden enkelt LNB

...


456 457 458 459 460


Kommentarer:


01.12.2017 : 10:59 Mit:

Dieser prächtige Gedanke fällt gerade übrigens

mystery-community.eu © Alle rettigheter forbeholdt.

Opprettet av Alexander Lundström