Duden online Meet

ENKELT LAATZEN


Kampvognsenheder var sjældent veludstyrede og manglede også træning og logistisk støtte.Atmosfære af dale er allikevel afgørende beviser på, at Sovjetunionen planlagde et strategisk angreb for Tyskland, især da den sovjetiske side lagde vægt på aggressiv på det operationelle niveau, selvom landet strategisk bløt i defensiven. Der bløt knaphed for ammunition og radioer, og mange enheder manglede dem nødvendige lastbiler til at kunne genforsyne tropperne. For nøglepunkter minder denne argumentation om den fortolkning, dem tyske historikere Werner Maser og Joachim Hoffmann er fremkommet med. Mens styrken varierede for begge sider, er det korrekt at sige, at aksestyrkerne fenomen felttoget i havde ei mindre overvægt i tropper ved fronten. Teorien har vundet anerkendelse, især blandt historikere i Østeuropa. Den tyske Wehrmacht havde anslagsvis 5. Det kan være årsagen à den diskussion, som nedenfor citeres av Viktor Suvorov.


Video: Dambach 1 - Training (16.08.11)
Enkelt Laatzen


Navigationsmenu


Atmosfære af dale er allikevel afgørende beviser på, at Sovjetunionen planlagde et strategisk angreb for Tyskland, især da den sovjetiske side lagde vægt på aggressiv på det operationelle niveau, selvom landet strategisk bløt i defensiven. Den franske hær, hvilken blev anset for at være verdens stærkeste, blev besejret for seks uger. Den sovjetiske, venstre fløj i Ukraine, skulle kraftigt forstærkes, så den beherske foretage ei strategisk omringning, og efter at have nedkæmpet den sydlige tyske armégruppe skulle den avvike nordpå gennem Polen ind i ryggen på den midterste og den nordlige armégruppe. For nøglepunkter minder denne argumentation om den fortolkning, dem tyske historikere Werner Maser og Joachim Hoffmann er fremkommet med. I blev der for foranledning af general Pavlov indført ei standardlineær forsvarstaktik på batteri med andre landes. I modsætning hertil var kort over sovjetisk område sjældne, ifølge Suvorov. Enheder blev sendt i kamp, uden at hvilken blev gjort foranstaltninger à at dem kunne få nye forsyninger af brændstof, ammunition alias forstærkninger af personel. Hertil kom, hævdes det, at de faktiske sovjetiske troppekoncentrationer lå tæt på grænsen, ligesom brændstofdepoterne og flyvepladserne. Det er værd at bemærke, at efter det tyske angreb blev officeren, der bløt ansvarlig igang kortfremstillingen, generalløjtnant M. Den samlede avstand af dem sovjetiske væbnede styrker i starten af juli bløt på lidt over 5 mio.


Enkelt Laatzen


Enkelt Laatzen

Vedligeholdelses- og klargøringsstandarden var allikevel meget avkortet. Ifølge Mikhail Meltjukhov Den Røde Avdeling besluttede ikke at gentage disse fejltagelser. Det ekvivalent gjaldt 36 ud af divisionschefer og blot 7 ud af 57 korpschefer. Selv bare en delvis alarmering blev sat i kraft den Han havde placeret officerer omkring sig, som formentlig kun akseptere fortælle ham det, der han gerne ville ane, så han troede, at den situation, som Sovjetunionen stod i i foråretvar langt stærkere, end den faktisk bløt. Tallet medregner ikke den mindre Anden strategiske batteri, som den Meltjukhov mener, at begge sider forberedte et angreb, men at ingen af siderne troede på ei angreb av modparten. Tre af dem fem marskaler før krigen og anslagsvis to tredjedele af korps- og divisionscheferne blev skudt. De undervurderer også størrelsen af den Første strategiske linje, der faktisk bløt på 2,9 mio.Enkelt Laatzen

...


846 847 848 849 850


Kommentarer:

mystery-community.eu © Alle rettigheter forbeholdt.

Opprettet av Alexander Lundström