Duden online Meet

BWA ENKLE ENDEN KARTLEGGING


Dette arbeidet utføres av personell som har lang erfaring med de metodene som blir benyttet og bør utføres i et laboratorium eller ved et velutrustet feltlaboratorium.Ei eksempel er en såkalt koblet bølgeleder, som består av ei ledende hanger spent opp over bakken, som vist i beskaffenhet 2. Alle disse akseptere for bevoktning kan implementeres innendørs, utendørs og i mange tilfeller under brennevin. Meget omfattende forsknings og utviklingsarbeid vil være lovbestemt for bekk realisere ei slikt system. Disse er i basis større stasjonære systemer og ikke arrangert taktiske operasjoner. Optisk aiguillette for deteksjon av beinbrudd.


Video: How languages evolve - Alex Gendler
BWA enkle enden kartlegging


BWA enkle enden kartleggingDale kan brukes til bekk detektere eim på bredde. Se arketyp Figur 1. Sensoren består av ei eller allehånde detektorer og beslutningslogikk, dvs logikk der gir alarmrop eller ikke alarm. Passive sensorer er derfor mest vanlige i marksensorsystemer, egen om utviklingen går i retning fra mer bruk av aktive sensorer i feltetterretningsrollen. I tillegg vil en beherske tenke egen sikringssensorer benyttet i amfibium med andre systemer fra operativ egenart. Disse kan utplasseres ved å slippes fra fly eller helikopter, og kombinert med industriell posisjonsanvisning vil de beherske varsle ei eventuell drivende dampsky. Fordelen er besøkelsestid for nøyaktigere påvisning enn med ei passiv metode.


BWA enkle enden kartleggingAvsløre eksempel Beskaffenhet 1. Video Intrusion Detection systemer Autonom er systemer som benytter seg fra bildedannende sensorer, dvs kameraer følsomme i det optiske området fra det elektromagnetiske spekteret, av UV-området à IR-området. Systemet detekterer ei inntrenger når denne bryter et gitt antall fra strålene. Systemet består fra en batteri batteridrevne kameraer som monitorerer et anliggende eller ei område der skal sikres. Utplassering fra detektorer Ei alternativ à ekte avstandsdeteksjon kan være utplassering fra autonome punkdetektorer med trådløs overføring fra måledata. Dale har åpnet for ei rekke militære anvendelser, i hovedsak knyttet til deteksjon, gjenkjenning, lokalisering og følging av aggressiv aktivitet.


BWA enkle enden kartleggingDet er ikke kjent at det eksistere militært utstyr som bygger på dale prinsippet. Magnetiske sensorer detekterer endringer i det alkove jordmagnetiske feltet når metalliske objekter beveger seg i umiddelbar avstamning av sensoren. Bistatisk radar til venstre, monostatisk à høyre Elektrooptiske og bildedannende sensorer Igang sikrings- og feltetterretningsformål er IR og laser dem mest aktuelle elektrooptiske sensorer. Falsk alarmrop raten vil avhenge fra miljøet Skallovervåking Prioriterte systemer for skallovervåking gjengis i det følgende i prioritets rekkefølge ; 1. Den militære effekten er der for anti-personellminer, men med større avanse i forhold til aktelse og begrensning.


BWA enkle enden kartleggingSeismiske følere der beskrevet i foregående avsnitt. Den militære effekten er som igang anti-personellminer, men med større ytelse i forhold à vekt og volum. Det finnes også tredimensjonale spredningsprogrammer der forhold som topografi og asfaltjungel er lagt inn Stand-off deteksjon avstandsdeteksjon av kjemiske stridsmidler Med dette menes påvisning fra C-stridsmidler for en bredde som er større enn der hvor dampen kan detekteres fra en punktdetektor. Hjulkjøretøyer genererer mindre seismisk energi, altså at deteksjonsavstanden blir analog kortere. Deteksjon bygger her på endring i reflektert stråling av omgivelsene, når et mål beveger egen inn i området. Systemet kan også anvendes bravur ikke-pansrede automobil.


BWA enkle enden kartleggingIgang 5-kamera-system gjelder følgende: Optisk fiber i bakke. Lekkasjekabel er ei koaksialkabel med jevnt fordelte hull i den bable lederen. Begjært funksjonen velges med ei bryter for enheten ved utplassering. I tillegg à å være en aktuell trussel fenomen fredsbevarende operasjoner er slike kjemikalier også en reell trussel ved stridsoperasjoner. Aktive sensorer adressant ut energi i ei gitt frekvensområde, og registrerer reflektert energi fra omgivelsene. Det er to hovedkategorier av bildebaserte systemer. Igang eksempel kan deteksjonssannsynligheten igang mange sensorer generelt økes ved bekk sette lavere alarmterskel, men dette vil da beherske føre à uakseptabel endeløs falsk alarmrop rate. Hver sensorstasjon kan inneholde sensorsystemer avhengig fra type aktivitet. Det er lite antagelig at det vil bestikk teknologiske gjennombrudd som vil frembringe instrumenter som bygger på andre prinsipper.


BWA enkle enden kartlegging

Dem er også relativt ufølsomme for ugunstige meteorologiske forhold. Kameranær prosessering sørger igang automatisk befaring av kamerabildene med posisjonsangivelser og dekomponering av inntrengere i allehånde kategorier, og kan via trådløs kommunikasjon gi ei operatør adekvat informasjon à å beherske verifisere at uønsket person befinner egen i overvåkingsområdet. Stasjonære systemer kan anvendes ved sikring av faste installasjoner der flybaser og permanente avleiring eksempelvis ved utenlandsoperasjoner. Bistatisk og monostatisk radar er illustrert i fig 2. Vanligvis vil man akte lysintensiteten for to nærliggende bølgelengder, hvorav bare den ene blir påvirket fra en alternativ sky fra kjemisk stridsmiddel. Et eventuelt helautomatisert utstyr vil altså mest anslagsvis ikke være på markedet før bare endel alder. Videreutvikling fra algoritmer og teknikker igang signalbehandling igang å beherske utnytte bedre informasjonen av de allehånde sensorene. Prinsippet er det samme der for optisk fiber i bakken. Dem egenskapene bart ønsker egen av ei fremtidig biodeteksjonssystem er rask påvisning, endeløs grad fra sensitivitet deteksjonsgrensen og selektivitet identifisering fra mikrober for artsnivå. Videre kan f eks biler tillates bekk kjøre attmed et område, mens det ikke er tillatt bekk stoppe.


...


695 696 697 698 699


Kommentarer:


15.02.2018 : 22:42 Dougal:

Nizza Einsatz von Licht in dieser Aufnahme m8

mystery-community.eu © Alle rettigheter forbeholdt.

Opprettet av Alexander Lundström